Ca sĩ Ánh Tuyết: 'Nhiều ca sĩ phô trương hình thức để lấp liếm thực tài'

9 tháng trước số 8số 8
"Ca sĩ tập trung vào tiếng hát để kể cho người nghe câu chuyện của tác giả. Hiểu được thì sẽ đọng lại. Hát không đọng lại thì chỉ là coi chứ không nghe" - ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ.
Đọc toàn bộ bài viết