Lâm Vỹ Dạ choáng trước bộ câu hỏi, còn gặp phải MC lắt léo vô cực|NHANH NHƯ CHỚP NHÍ - MÙA 4

2 tháng trước số 82