Poster phim Việt: Phải 'bán' được phim trong vòng 2 giây

2 tuần trước số 8
Từ Đất rừng phương Nam, Em và Trịnh, Đêm tối rực rỡ..., có thể thấy nhiều poster phim Việt đang dần được thiết kế chuyên nghiệp và giàu cảm xúc hơn.
Đọc toàn bộ bài viết