Sinh viên làm thêm với tiền lương 'bèo bọt', có nơi chỉ trả 12.000 đồng/giờ

2 tuần trước số 8
Để trang trải cuộc sống tại Hà Nội, nhiều sinh viên chọn làm thêm bán thời gian với tiền lương rất thấp. Có trường hợp chỉ nhận thù lao 12.000 đồng/giờ.
Đọc toàn bộ bài viết