Sinh viên làm thêm với tiền lương 'bèo bọt', có nơi chỉ trả 12.000 đồng/giờ

6 tháng trước 76
Để trang trải cuộc sống tại Hà Nội, nhiều sinh viên chọn làm thêm bán thời gian với tiền lương rất thấp. Có trường hợp chỉ nhận thù lao 12.000 đồng/giờ.
Đọc toàn bộ bài viết