Trung ương Đoàn tuyên dương 54 thợ trẻ giỏi năm 2023

11 tháng trước 52
Những người thợ trẻ giỏi có thể là công nhân sản xuất, kỹ sư... nhưng đều đang cùng góp sức mình để giúp làm chủ công nghệ, tăng năng suất lao động, phát triển đất nước.
Đọc toàn bộ bài viết